Képviselő testület

Ritecz Erika 

1966. október 2-án születtem Móron. Anyukámmal élek Pusztaszentgyörgyön. Általános iskolába Lengyeltótiban jártam. Középiskolában a székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium ének- zenei tagozatán tanultam. Az érettségi után a Kaposvári Tanítóképző Főiskolára felvételiztem. 30 éve tanítok Lengyeltótiban. A napközis csoportom mellett ének- zenére oktatom az 1-3. évfolyamosokat. Istennek hála még mindig szívesen vagyok a gyerekekkel, és jól érzem magam velük.

Szabadidőmben sokat olvasok, így nagyon örültem az Olvasó Kör megalakulásának. Rendszeresen segítek a plébánián, illetve a templomban. Mindenkinek ajánlom, mert ebben a ködös, téli időben nagyon jó ellenszere a depressziónak.

Horváth Zoltán

Horváth Zoltán vagyok. 1976-ban születtem Lengyeltótiban. Az általános iskolát itt végeztem, itt nevelkedtem szerető családban. Középiskolát Ádándon, növénytermesztő- gépész szakon végeztem. Gyermekkoromban találkoztam a mezőgazdasági tevékenységgel a családi gazdaságban. Pályaválasztásomban meghatározó volt a természet szeretete, a munka iránti alázat. Munka mellett érettségiztem le. 2005-ben házasságot kötöttem, melyből 3 gyermekünk született. Gyuriga Károly atya  invitálására beválasztottak a plébánia képviselő testületébe. Ennek már 14 esztendeje. Számomra ez megtiszteltetés és tevékenyen dolgozom, hogy közösségünk alkotó hittel telített összetartó legyen.

Gyurákovics Ágota

Gyurákovics Ágota vagyok. Lengyeltótiban születtem, ide jártam általános iskolába, majd Fonyódon érettségiztem. A gyógyszertári asszisztensképzőt Kaposváron végeztem. Ettől kezdve nyugdíjazásomig a helyi patikában dolgoztam. Gyuriga Károly atya hívó szavára jöttem önkéntesnek az egyházközségbe. Ráérő időmben szívesen kertészkedem, szeretem a virágokat. A templom és a plébánia körüli munkában rendszeresen részt veszek, jól érzem magam ebben a közösségben.

Kenyér Endréné

– Vera vagyok. Tősgyökeres lengyeltóti lakos, a szüleim is itt éltek; hívő emberként. Testvéreimmel együtt vallásos nevelésben részesültem. Gyuriga Károly plébános úr meghívására vállaltam el az egyházközségi tagságot, melynek örömmel teszek eleget. Hosszú éveken keresztül virágüzletünkben és temetkezési vállalkozásunkban dolgoztam. Jelenleg nyugdíjas vagyok és nagyon örülök, hogy aktív részese lehetek a plébániai programoknak, és segíthetem a hit terjesztését.

Beráné Szabó Anna vagyok, lokálpatrióta lengyeltóti. Tanítói diplomámat Esztergomban szereztem, majd Budapesten gyógypedagógiai tanári, majd logopédus képzettségeket szereztem. Szakvizsgámat Kaposváron pedagógiai tanácsadás szakterületen végeztem. 1997 óta tanítok, kezdetben a helyi kisegítő iskolában, később a pedagógiai szakszolgálat munkatársaként. 1999 óta élek házasságban, melyben lányaink születtek. Hivatásomnak a problémákkal küzdő gyermekek és szüleik segítését tartom, küldetésemnek a másság elfogadtatását. Jelenleg a járási szakértői bizottságban dolgozom és korai fejlesztést végzek.

Megtiszteltetés, hogy a képviselőtestület tagja lehetek, mert nagyapám Mezriczky Károly hosszú ideig volt a képviselőtestület elnöke. Természet szeretetem a Séta Jézussal Csoportba, tudásvágyam a felnőtt katekézisekre vonzott. A most alakult karitász csoportban szeretnék feladatot vállalni.  Kalkuttai Szent Teréz útmutatásával próbálok tevékenykedni: „Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket, nagy szeretettel.”

Huszár Rita vagyok. Bár Budapesten születtem, ezer szállal kötődöm Lengyeltótihoz, hiszen az összes iskolai szünidőt itt töltöttem nagyszüleimnél. 1995-ben költöztem ide, és egy nagyon békés, csendes környezetben élek. Pedagógusként dolgoztam, óvónő voltam, majd tanító, később angol tanár.

Gábor atya hívott a képviselő testületbe, ami nagy megtiszteltetés a számomra. Eleinte Károly atyával jártam betegeket látogatni, majd megkaptam a feladatát. Rengeteget tanultam belőle, és sok szeretetet kaptam az idős, beteg testvérektől. Nagyon szeretem a plébánia eleven, színes életét, a sok programot, kirándulást, sétát, olvasókört, filmvetítést, a jó beszélgetéseket.

Jó lenne, ha még többen lennénk ezeken, hiszen mindannyiunknak szükségünk van az együttlétekre. Hiszem, hogy a kereszténységünket közösségben élhetjük meg igazán.

Schmidáné Czuppon Gabriella vagyok. Lengyeltótiban születtem 1976. április 26-án. Az általános iskolát eredményesen itt végeztem. Kaposváron a Egészségügyi Szakközépiskolában képesítést szereztem általános ápolástanból, melyet a helyi kórházban kamatoztattam sokáig.

Házasságot kötöttem Schmida Ferenccel, 3 gyermekünk született, akiket keresztény szellemben neveltünk. Vajda Gábor plébános Úr meghívására kerültem az egyházközség képviselői testületébe. Szülőtársaimmal együtt részt veszek a gyermekprogramok szervezésében. A környezetemben lévő édesanyákat a keresztény értékrend megőrzésére és átadására buzdítom.

Megtiszteltetés számomra, hogy részt vehetek ennek a közösségnek a tevékenységében.

Istvándi Lajos vagyok. 1953. 02. 24-én születtem Keszthelyen. A gyermekkoromat Balatonlelle-Kishegyen töltöttem. Szüleim mezőgazdasággal foglalkoztak. 1996 márciusában költöztünk Gyugyra. 2003. január 2-án kerültem az önkormányzathoz dolgozni, így szerencsém volt részt venni a templom felújításában. 2004 óta látom el a templom gondozását, amelyet szívesen vállaltam.

Sovák Istvánné, Magduska 1944. január 28-án születtem Gyugyon. Nevelőszülők neveltek fel. 8 általánost végeztem. 3 gyermekem született. Már nyugdíjas vagyok, és ráérős időmben kertészkedem. Nagyon szeretem a virágokat. Örömmel rendezem a templomot, és a szívemen viselem a sorsát.